Количка

В момента количката ви е празна.

Условия за ползване

1. Условия
Достъпвайки до уебсайта на https://blobunicorns.com/, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия на услугата, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да влизате в този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторските права и търговските марки.

2. Използвайте лиценз
Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) от уебсайта на NumberPicture Ltd. само за личен, нетърговски преходен преглед. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и по този лиценз не можете:
модифицирайте или копирайте материалите;
използвайте материалите за всякакви търговски цели или за публично показване (търговско или нетърговско);
опит за декомпилиране или обратно проектиране на софтуер, съдържащ се на уебсайта на NumberPicture Ltd.
премахване на всички авторски права или други собственически нотации от материалите; или
прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от NumberPicture Ltd. по всяко време. След прекратяване на гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са във ваше притежание, независимо дали са в електронен или печатни формат.

3. Отказ от отговорност
Материалите на уебсайта на NumberPicture Ltd. се предоставят на принципа „както е“. NumberPicture Ltd. не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушаване на права.
Освен това, NumberPicture Ltd. не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на уебсайта си или по друг начин свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения
В никакъв случай NumberPicture Ltd. или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, щети поради загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на NumberPicture Ltd. уебсайта, дори ако NumberPicture Ltd. или упълномощен представител на NumberPicture Ltd. са били уведомени устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите
Материалите, които се показват на уебсайта на NumberPicture Ltd., могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. NumberPicture Ltd. не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. NumberPicture Ltd. може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си, по всяко време без предизвестие. Въпреки това NumberPicture Ltd. не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки
NumberPicture Ltd. не е прегледала всички сайтове, свързани към уебсайта си, и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от страна на NumberPicture Ltd. Използването на всеки такъв свързан уебсайт е на риск на потребителя.

7. Модификации
NumberPicture Ltd. може да преразгледа тези условия на услугата за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на тези условия на услугата.

8. Приложимо право
Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.

Условия за ползване, създадени с GetTerms.

Translation missing: bg.general.search.loading
Language
EN
Open drop down